DIRECCIÓ
C/ Pere Pau, 30, Barcelona (Horta)

  HORARI
De DILLUNS a DIVENDRES
Hores Convingudes

  TRANSPORT PÚBLIC
Metro: L5 – Horta
Autobusos: 25, V23, H2, 19, 87, 86, 85, 185,102

Pagament amb Targeta Adaptat Wifi Lavabo