Les teràpies complementàries…

Consulta – Pere Pau 30 Les teràpies complementàries que tenim en compte al nostre centre són sempre un recurs terapèutic a valorar després d’una correcta anamnesi, exploració i orientació diagnòstica del pacient segons el criteri mèdic validat per la comunitat científica. L’abordatge terapèutic complementari no serà excloent i en tot moment el pacient estarà...

Volver arriba